www.arow.com.tr 6698 SK kapsamında Aydınlatma Bildirimi

Son Güncelleme: 05.06.2024

Veri Sorumlusu Kimliği:

Dubai Hediyelik Züccaciye San. ve Tic. Ltd. Şti.

İletişim adresi: info@arow.com.tr

İşbu aydınlatma metni www.arow.com.tr adresini ziyaret eden ve kullanan ilgili kişilerin kişisel verilerini konu edinmektedir.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği:

www.arow.com.tr adresi üzerinden kişisel verileriniz şu amaçlarla işlenir:

       e-bülten üyelik başvurusu alınması, talep-şikayet alınması, ürün tanıtımı ve satışı

Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği:

Kişisel verilerin aktarılmaması ve açıklanmaması önceliğimizdir. Bununla birlikte [-4.1-] aktarılmaktadır.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi:

Verileriniz adı geçen adreste yer alan ilgili alanları işleyerek gönder butonuna tıklamanızla birlikte web-adresi ara yüzüne yüklenmektedir.

Verilerinizi işlerken KVKK’nın 5 (2) ve 6 (2) maddelerinde belirtilen hukuki sebeplere  hukuki sebebine dayanırız.

İlgili Kişinin Kanunun 11 İnci Maddesinde Sayılan Diğer Hakları:

İlgili kişilerin 6698 Sayılı Kanun’da yer alan haklarını yukarıdaki yazışma adresine başvuruda bulunarak her zaman işletebilirler.